Search

Bedrijf:

Neerhof

BTW :  BE0665.848.877

Verantwoordelijke:

Verstegen Raisa

Maatschappelijke zetel:

Isenbaertstraat 6

8490 Jabbeke

Doel van de firma:

Verkoopsactiviteiten : Distributie, wederverkoper

Accessoires voor pluimvee, neerhofdieren, gezelschapsdieren kweekmateriaal voor de pro en de amateur, op maat geleverde netten voor afschermen van goederen of huisvesten van dieren..

Onze specialiteiten : Broedmachines, kippenhokken, puimmachines, vallen,…

Contact:

0477/98.88.85

Gelieve ons te contacteren tijdens de kantooruren

E-mail: info@neerhof.be

Betalingen:

De geleverde producten blijven eigendom van het Neerhof tot op het moment van volledige betaling.

Wanneer levering niet betaald wordt, dient deze in de originele verpakking terug bezorgd te worden. Indien dit niet het geval is, zien wij ons genoodzaakt om een juridische oplossing te zoeken en u de kosten aan te rekenen, vermeerderd met de herinneringskosten zoals die voorzien zijn onze verkoopsovereenkomsten. Alsook alle andere kosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

De interesten bij laattijdige betaling kunnen oplopen tot 12 % per jaar en starten op de datum van facturatie, indien deze niet betaald wordt binnen de 10 dagen.

Iedere koper dient de verkoopsvoorwaarden te kennen zoals deze hier vermeld zijn.

Levering en verzendingskosten:

Binnen Belgie

Nederland

Wanneer de portkosten niet automatisch door onze logistieke dienst wordt berekend :

Maakt u uw bestelling via het contactformulier, vermeld dan de hoeveelheid en uw volledige verzend- en factuurgegevens. Nadat u de prijsopgave heeft ontvangen, kan u overgaan tot de betaling via overschrijving op onze professionele rekening. De artikelen zullen verzonden en/of besteld worden na ontvangst van de betaling.

Hoe uw bestelling concretiseren ?

Ontvangst van uw producten:

De pakjes van minder dan 30 kg worden verstuurd via Bpost of DPD binnen 3 à 14 werkdagen na ontvangst van betaling.

Voor levering buiten België vertrouwen wij onze zendingen aan Bpost, international Business. Levering binnen de 14 dagen afhankelijk van de levertermijnen van de transporteurs ter plaatse.

De zendingen kunnen opgevolgd worden door het opgegeven track and trace nummer

Verkoopsvoorwaarden:

De artikelen die op de site vermeld staan, zijn nooit op voorraad. Tenzij anders overeengekomen met de koper. Wanneer een levering niet uitgevoerd kan worden binnen de afgesproken leveringstermijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld door middel van een mail. Uw betaling zal worden teruggestuurd indien wij uw product door omstandigheden niet kunnen leveren.

Alleen het beheerscomité van Het Neerhof houdt zich het recht voor om een bestelling te aanvaarden of te weigeren.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de vertragingen bij de levering die veroorzaakt worden door de onafhankelijke transporteurs zoals staking, overmacht, weersomstandigheden,…..

Wij proberen uw zendingen te versturen volgens de regels van de kunst en gebruiken hierbij gerecycleerd karton om het milieu niet onnodig te belasten. Indien ondanks alle goede zorgen, het pakket toch beschadigd aankomt, verzoeken wij u dit schriftelijk of via mail te vermelden met bijgevoegde bewijsstukken binnen de drie dagen startend op de dag van de levering. Alleen op deze wijze kunnen wij gevolg geven aan uw verzoek tot schadevergoeding of vervanging van het aangekochte product.

Garantie:

Alle verkochte machines hebben een garantieregeling, Tenzij anders vermeld.

Alle machines zijn door de producent voorzien van alle gegevens betreffende, kracht, veiligheidsvoorschriften, frequentie van gebruik. De producent blijft verantwoordelijk voor de correctheid van al deze gegevens die in hun handleidingen vermeld staan.

Elke wijzigingen aan de machines heffen de garantieregeling op, tenzij wij vooraf ons schriftelijk akkoord hebben gegeven voor deze aanpassingen.

Uiteraard geldt de garantie niet bij verkeerd gebruik van de machines, kortsluitingen, of blikseminslagen. De identificatie-etiketten met serienummers moeten zichtbaar blijven zodat wij de machines gemakkelijk kunnen identificeren. Bij een garantieaanvraag, verzoeken wij u steeds het nummer van de aankoopfactuur en het serienummer van het toestel te vermelden.

Wanneer wij vaststellen dat een defect te wijten is aan een slecht onderhoud of slecht gebruik, wordt er u een herstellingsfactuur overgemaakt.

Potkosten van goederen in garantie die terug naar fabrikant moeten hetzij voor herstellingen in garantie of herstellingen die buiten garantie vallen, komen ten laste van de koper.

Service na verkoop:

Wij verzekeren u een service na verkoop in onze eigen werkplaats van alle producten die wij aanbieden. Bij garantieartikelen verzoeken wij u deze opsturen en wij zullen deze dan herstellen, doorsturen naar fabrikant bij mogelijke garantie of vervangen. Wanneer de garantie niet geldig is of de termijn verstreken is, zullen wij u een geschatte prijsopgave maken voor de herstelling van uw machine met daarbij ook de termijn van herstelling. De kosten van verzending van uw toestel is ten koste van de koper.

Recht op annulering:

De koper heeft het recht zijn bestelling te annuleren zonder motivatie indien dit gebeurt binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag van de levering van de goederen. De goederen dienen in ongebruikte staat, originele verpakking, inclusief alle toebehoren en onderdelen en zonder schade te worden teruggestuurd. De prijs van de goederen exclusief portkosten en 15€ administratiekosten wordt u dan ook teruggestort na ontvangst en goedkeuring van de goederen. Tegenindicaties laten het recht op annulering teniet gaan.

Al onze artikels worden verkocht met BTW. Indien u een BTW-nummer heeft , gelieve deze mee te delen zodat wij u een factuur kunnen opmaken met eventueel verlegde BTW.

Al onze goederen die naar het buitenland vertrekken zijn voorzien van een dubbele factuur. Alle andere documenten als douanedocumenten zijn ten koste van de koper die zich moet houden aan de regelementen van het land van levering.

De huidige voorwaarden zijn neergelegd en zijn conform de Belgische Wetgeving.